Thống kê tìm kiếm văn bản


STTCơ quan ban hànhSố hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhNgười kýXem
1 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội28/2017/TT-BLĐTBXHQuy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp15/12/2017Lê Quân  
2 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội09/2017/TT-BLĐTBXHQuy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp13/03/2017Doãn Mậu Diệp  
3 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội08/2017/TT-BLĐTBXHQuy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp10/03/2017Doãn Mậu Điệp  
4 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội07/2017/TT-BLĐTBXHQuy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp10/03/2017Doãn Mậu Diệp  
5 Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ24/QĐ-TrCĐCĐ-ĐTCăn cứ Quyết định số 63/QĐ-BNN-TCCB ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Ban hành Quy chế tổ chức Hội giảng giáo viên dạy giỏi Bộ Nông nghiệp và PTNT khối các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp;09/03/2017Lê Thái Dương  
6 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội06/2017/TT-BLĐTBXHQuy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp08/03/2017Doãn Mậu Diệp  
7 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội04/2017/TT-BLĐTBXHBan hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng02/03/2017Doãn Mậu Diệp  
8 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội05/2017/TT-BLĐTBXHQuy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng02/03/2017Doãn Mậu Diệp  
9 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội03/2017/TT-BLĐTBXHQuy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng01/03/2017Doãn Mậu Diệp  
10 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội46/2016/TT-BLĐTBXHThông tư này quy định về Điều lệ trường Cao đẳng công lập và trường Cao đẳng tư thục28/12/2016Đào Ngọc Dung  
Trang: 1 2 3