THÔNG BÁO CHUNG

Quy định Về khóa luận TN cho sinh viên trình độ cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ
[ Cập nhật vào ngày (28/08/2015) ]


Ban hành theo Quyết định số 389  ngày 15 tháng 8  năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
 Ban biên tập

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video