Quy mô của Trường

Nhà trường thực hiện đào tạo:
1. Cao đẳng kỹ thuật chính qui
2. Cao đẳng hệ VLVH
3. Cao đẳng nghề
4. Trung cấp chuyên nghiệp
5. Trung cấp chuyên nghiệp hệ VLVH

6. Trung cấp nghề
7. Đào tạo liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng chính qui.

Với qui mô đào tạo hơn 4.400 HSSV chính qui tại trường, Nhà trường còn liên kết thực hiện đào tạo với các trường cao đẳng, đại học ở địa phương.

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Hiển thị Album Video