Đoàn thanh niên

THÀNH ĐOÀN CẦN THƠ
BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN
VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: 05/TB-ĐTCĐCĐ

Cần Thơ, ngày 28 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành Đoàn Trường

- Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022;

- Căn cứ Quyết định số 308-QĐ/TĐTN-TCKT ngày 24/11/2019 của Thành đoàn Cần Thơ về việc công nhận Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2022,

BCH Đoàn Trường thống nhất phân công nhiệm vụ như sau:

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

I. Ban Chấp hành Đoàn trường

1

Trần Thị Hiền Triết

Bí thư

Phụ trách chung, trực tiếp lãnh đạo: công tác tổ chức, tuyên giáo, tài chính

2

Hoàng Sơn Tùng

Phó Bí thư

Phụ trách công tác Hội Sinh viên, trực tiếp lãnh đạo công tác: văn nghệ, văn phòng

3

Võ Huỳnh Thảo Nguyên

Phó Bí thư

Phụ trách UBKT, trực tiếp lãnh đạo công tác: thi đua, phụ trách công tác đoàn của chi Đoàn Cơ quan

4

Hoàng Tiến Đạt

UV BTV

Trực tiếp lãnh đạo công tác thể thao, phụ trách công tác đoàn của các chi đoàn thuộc khoa Điện

5

Trần Văn Thường

UV BTV

Phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền; công tác đoàn của các chi đoàn thuộc khoa Nông nghiệp

6

Nguyễn Đức Toàn

UV BCH

Phụ trách công tác đoàn của các chi đoàn thuộc khoa Cơ khí động lực

7

Phạm Thị Kiều Anh

UV BCH

Phụ trách công tác đoàn của các chi đoàn thuộc khoa Kinh tế

8

Cao Trọng Hữu

UV BCH

Phụ trách công tác đoàn của các chi đoàn thuộc khoa Cơ khí động lực

9

Nguyễn Thị Nguyên Trang

UV BCH

Phụ trách công tác đoàn của các chi đoàn thuộc khoa CB NS&TS

10

Đoàn Lê Phương Thảo

UV BCH

Phụ trách công tác đoàn của các chi đoàn thuộc khoa Điện

11

Trần Thị Tuyết Thương

UV BCH

Phụ trách công tác đoàn của công tác đoàn của chi Đoàn Cơ quan

II. Ủy ban Kiểm tra

1

Võ Huỳnh Thảo Nguyên

Chủ nhiệm

Phụ trách chung. Phụ trách công tác: nhân sự, báo cáo định kỳ, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thực hiện nghị quyết, lĩnh vực chế độ - chính sách của cán bộ Đoàn

2

Cao Võ Quốc Toàn

Phó Chủ nhiệm

Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát các chi Đoàn Cơ khí động lực, Chế biến

3

Đặng Thái Hoàng

Ủy viên

Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn

4

Danh Thị Huyền

Ủy viên

Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát các chi Đoàn thuộc khoa Nông nghiệp, Kinh tế

5

Lý Gia Tuấn

Ủy viên

Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát các chi Đoàn thuộc khoa Điện

 

​Quy chế làm việc của ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2021.

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Hiển thị Album Video