PHÒNG Khoa học và hợp tác Quốc tế

I. CHỨC NĂNG 

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ; hoạt động hợp tác quốc tế; các hoạt động dịch vụ, tư vấn khoa học và công nghệ;  

Tổ chức điều hành hoạt động khoa học và công nghệ trong nhà trường; quản lý việc biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo lưu hành nội bộ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo trách nhiệm và thẩm quyền;  

Tham mưu và tổ chức triển khai việc phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của Trường phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.

II. NHIỆM VỤ  

1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tư vấn về các hoạt động khoa học và nghiên cứu khoa học của Trường; xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

2. Tham mưu hoàn thiện và ban hành các hệ thống quy định, quy chế nội bộ về hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, về dịch vụ và triển khai tiến bộ kỹ thuật vào lao động sản xuất;

3. Lập chương trình và tổ chức thực hiện quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế. Tham mưu mở rộng quan hệ và phát triển các loại hình hợp tác quốc tế;

4. Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp tỉnh, cấp Bộ, ngành và các đề tài theo yêu cầu doanh nghiệp; theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án, đề án, các đề tài nghiên cứu khoa học;

5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ để tiếp nhận các đơn đặt hàng, đấu thầu, nghiên cứu các chương trình đề tài nghiên cứu và dự án khoa học, công nghệ;

6. Quản lý và tổ chức các hội thảo, sinh hoạt khoa học công nghệ; hỗ trợ  các hoạt động của Hội đồng Khoa học- Đào tạo của nhà trường;

7. Quản lý sinh viên, cán bộ khoa học và nghiên cứu sinh nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại trường; tư vấn và hỗ trợ các thông tin học bổng du học cho cán bộ, giảng viên trong nhà trường

8. Tham gia công tác biên soạn, biên dịch và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

9. Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện tín phục vụ cho các hoạt động quan hệ quốc tế; thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

10. Tổ chức lưu trữ, thống kê, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng quy định hiện hành.
Một số hình ảnh của phòng
 

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Hiển thị Album Video