PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Lập kế hoạch về lao động và biên chế; đề xuất, sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi việc kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động thông qua việc xác nhận ngày công, giờ công, giờ làm thêm của cán bộ viên chức trong toàn Trường.

2. Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của các đơn vị thuộc Trường, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ viên chức, sắp xếp bộ máy hoạt động phù hợp yêu cầu phát triển và xây dựng Trường trọng điểm của Bộ.

3. Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ viên chức: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tuyển dụng, nâng ngạch, nâng lương, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn con người; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp với các đơn vị liên quan làm công tác xét các danh hiệu nhà giáo, huy hiệu, huân chương, huy chương.

4. Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, lương, nâng ngạch, kỷ luật viên chức, thi đua khen thưởng của Trường.

5. Nghiên cứu và phối hợp các phòng chức năng trong việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế thuộc các lĩnh vực hoạt động của Trường.

6. Ghi biên bản các cuộc họp giao ban của Ban Giám hiệu, cuộc họp cấp Trường; thông tin, theo dõi tiến độ hoạt động của các đơn vị trong Trường.

7. Giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn Trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định. Phối hợp giữa các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức hằng năm và các Đại hội, Hội nghị khác của Trường. Điều phối, sử dụng các phòng họp trong Trường.

8. Tổ chức, thực hiện công tác lễ tân trong các lễ hội của Trường. Đầu mối giao tiếp, sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của Trường.

9. Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc, quản lý con dấu, chữ ký theo quy định.

10. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn trật tự an ninh, phòng cháy chữa cháy.

II.  CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. ThS. Đoàn Duy Đồng – Trưởng phòng.

2. ThS. Bùi Thanh Thủy – Tổ trưởng.

3. ThS. Nguyễn Thành Giang – Cán bộ.

4. CN. Nguyễn  Thị Phương Phi – Cán bộ.

5. CN. Nguyễn  Thị Dinh – Cán bộ.

 

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT

Đơn vị trực thuộc

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Hiển thị Album Video