Khoa Kinh Tế

I. GIỚI THIỆU

Khoa Kinh tế được thành lập năm 2008 (trên cơ sở tổ Giáo viên Kinh tế) nhằm đáp ứng yêu cầu đào tào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán, tài chính… cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực khác trong cả nước. Ngoài chức năng, nhiệm vụ chung, khoa Kinh tế có nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Đào tạo các ngành/nghề:

- Trình độ cao đẳng: Kế toán.

- Trình độ trung cấp: Kế toán doanh nghiệp.

2. Bồi dưỡng ngắn hạn: Thực hành khai báo thuế, bồi dưỡng kế toán trưởng, thực hành lập báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp, thực hành trên phần mềm kế toán, thực hành chứng từ kinh doanh xuất nhập khẩu, nghệ thuật lãnh đạo ……

3. Nghiên cứu khoa học, phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để thực hành tay nghề, thực tập tốt nghiệp

II.  CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. ThS. Trần Kim Cương – Phụ trách khoa.

2. ThS. Nguyễn Lê Kiều Diễm.

3. ThS. Trần Nguyễn Mộng Ngọc.

4. ThS. Trần Thị Hiền Triết.

5. ThS. Võ Thị Trúc Phượng.

6. ThS. Phạm Thị Kiều Anh.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHOA

Tập thể giáo viên khoa Kinh tế


Tiết dạy lý thuyết của giáo viên khoa Kinh tế


Sinh viên khoa Kinh tế báo cáo chuyên đề


Trao đổi kinh nghiệm làm việc của doanh nghiệp với HSSV khoa Kinh tế

 

 

 

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Hiển thị Album Video