Khoa Điện

I. GIỚI THIỆU
      Khoa Điện được thành lập năm 2008 (trên cơ sở tổ GV Điện thuộc khoa Cơ điện được thành lập năm 2002) nhằm đáp ứng yêu cầu đào tào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn có chuyên môn kỹ thuật về điện, điện tử, điện lạnh góp phần phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực khác trong cả nước. Ngoài chức năng, nhiệm vụ chung, khoa Điện có nhiệm vụ cụ thể sau:
      - Đào tạo các bậc trình độ: cao đẳng, cao đẳng nghề (CĐN), trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và trung cấp nghề (TCN):
       + Trình độ cao đẳng: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;
       + Trình độ CĐN: Điện công nghiệp;
       + Trình độ TCCN: Điện công nghiệp và dân dụng;
       + Trình độ TCN: Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.
      - Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề điện, điện tử, điện lạnh cho người lao động. 
      - Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực liên quan đến ngành nghề đào tạo.
      - Tổ chức thực hiện các dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện, điện tử, điện lạnh phục vụ công tác đào tạo và tăng nguồn thu cho đơn vị.    
II. CƠ CẤU ĐỘI NGŨ
     2.1. Ban chủ nhiệm khoa:
       1. ThS. Đỗ Văn Trườngi – Trưởng khoa
       2. ThS. Phạm Đức Phát – Phó Trưởng khoa
     2.2. Tổ GV Điện công nghiệp
       1. ThS. Phạm Đức Phát – Tổ trưởng
       2. KS. Nguyễn Thị Phương Di
       3. KS. Chu Minh Tuấn
       4. KS. Đỗ Trường Phong
        5. KS. Đỗ Minh Hoàng
        6.  KS. Hoàng Tiến Đạt
     2.3. Tổ GV Điện tử - Điện lạnh
       1. ThS. Đỗ Văn Trường – Tổ trưởng
       2. KS. Nguyễn Trúc Linh  
       3. KS. Hoàng Thanh Dần
       4. KS. Trần Nguyễn Mỹ Ngọc  
       5. ThS. Phạm Sơn Hà 

  Nội dung chi tiết

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Hiển thị Album Video