Khoa Điện

I. GIỚI THIỆU

Khoa Điện được thành lập năm 2008 (trên cơ sở tổ GV Điện thuộc khoa Cơ điện được thành lập năm 2002) nhằm đáp ứng yêu cầu đào tào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn có chuyên môn kỹ thuật về điện, điện tử, điện lạnh góp phần phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực khác trong cả nước. Ngoài chức năng, nhiệm vụ chung, khoa Điện có nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Đào tạo các ngành/nghề:

+ Trình độ cao đẳng: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

+ Trình độ trung cấp: Điện công nghiệp và dân dụng; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

+ Trình độ sơ cấp: Sửa chữa hệ thống lạnh dân dụng; Các khóa ngắn hạn điện Công nghiệp - Dân dụng.

2. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề điện, điện tử, điện lạnh cho người lao động.

3. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực liên quan đến ngành nghề đào tạo.

4. Tổ chức thực hiện các dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện, điện tử, điện lạnh phục vụ công tác đào tạo và tăng nguồn thu cho đơn vị.   

II.  CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. ThS. Đỗ Văn Trường – Trưởng khoa

2. ThS. Phạm Đức Phát – Phó trưởng khoa

3. KS. Hoàng Thanh Dần

4. KS. Hoàng Tiến Đạt

5. ThS. Phạm Sơn Hà - Trưởng bộ môn Điện, điện tử

6. KS. Nguyễn Trúc Linh 

7. KS. Trần Nguyễn Mỹ Ngọc 

8. KS. Đỗ Trường Phong

9. ThS. Võ Trần Tuyết Thương

10. KS. Chu Minh Tuấn

 

Một số hình ảnh về Khoa:

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Hiển thị Album Video