Khoa Chế Biến Nông Sản Thủy Sản

I. GIỚI THIỆU

Khoa Chế biến nông sản và thủy sản được thành lập năm 2008 (trên cơ sở khoa Chế biến được thành lập năm 2002) nhằm đáp ứng yêu cầu đào tào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn góp phần phát triển ngành công nghiệp chế biến (nông sản, thủy sản, thực phẩm…) tại các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực lân cận. Ngoài chức năng, nhiệm vụ chung, khoa Chế biến nông sản và thủy sản có nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Đào tạo các ngành/nghề:

- Trình độ cao đẳng: Chế biến và bảo quản thủy sản, Công nghệ thực phẩm.

- Trình độ trung cấp: Chế biến và bảo quản thủy sản, Công nghệ thực phẩm.

- Trình độ sơ cấp: Chế biến cá tra, cá basa.

2. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề chế biến Nông sản, Thủy sản cho người lao động;

3. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do nhà Trường giao;

4. Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

 5. Tổ chức thực hiện các dịch vụ về Chế biến Nông sản, Thủy sản phục vụ công tác đào tạo, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.  

II. CƠ CẤU, ĐỘI NGŨ

1. Ths. Lương Thị Phương Liên – Trưởng khoa;

2. Ths. Ngô Hồng Nhung - Phó Trưởng khoa

3. Ths. Mông Thị Hưng

4. TS. Huỳnh Thị Thu Hương

5. Ths. Ngô Thị Kim Yến

6. Ths. Võ Thị Anh Minh

7. Ths. Nguyễn Thị Nguyên Trang

III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

  


 


Tập thể giáo viên Khoa 


Học sinh thực hành Vi sinh thực phẩm


Giáo viên thực hành trao đổi kinh nghiệm


Sinh viên đi tham quan thực tế tại nhà máy

 

 

 

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT

Đơn vị trực thuộc

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Hiển thị Album Video