Khoa Nông Nghiệp

I. GIỚI THIỆU
   Khoa Nông nghiệp được thành lập năm 2002 với chức năng, nhiệm vụ:
    - Đào tạo các bậc trình độ, ngành nghề: Cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề:
     + Trình độ Cao đẳng: ngành Chăn nuôi (Chăn nuôi và dịch vụ thú y); Khoa học cây trồng;
     + Trình độ Cao đẳng nghề: nghề Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Thú y; Bảo vệ thực vật;
     + Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp: ngành Chăn nuôi – Thú y; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Nuôi trồng thủy sản;
     + Trình độ Trung cấp nghề: nghề Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Thú y; Trồng cây lương thực, thực phẩm; Bảo vệ thực vật; Nuôi trồng thủy sản nước ngọt.
    - Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho lao động nông nghiệp.
    - Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản.
    - Tổ chức trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại khu thực nghiệm phục vụ công tác đào tạo và tăng nguồn thu cho đơn vị.
    Với những thành tích đạt được đóng góp cho sự phát triển chung của Trường, năm 2014, tập thể viên chức giảng viên Khoa Nông nghiệp đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng ba.

II. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA KHOA
  2.1. Ban chủ nhiệm khoa
    1. ThS. Đào Hùng – Trưởng khoa
    2. ThS. Nguyễn Quốc Đạt  - Phó trưởng khoa     

    3. ThS. Phan Kim Thanh - Phó trưởng khoa                 
  2.2. Tổ GV Chăn nuôi – Thú y
     1. ThS. Đào Hùng
     2. ThS. Lê Thị Quyến
     3. KS. Nguyễn Văn Hạnh
     4. ThS. Nguyễn Thị Đan Thanh
     5. KS. Nguyễn Thanh Phương
   2.3. Tổ GV Trồng trọt – Thủy sản
    1. ThS. Nguyễn Quốc Đạt  - Tổ trưởng
    2. KS. Nguyễn Kim Nhi – Tổ phó
    3. ThS. Đinh Thị Đào
    4. ThS. Đoàn Thị Chăm
    5. ThS. Nguyễn Thị Tím
     6. ThS. Bùi Thị Thanh Tuyền
   
  
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT

   Với những thiết bị thực hành chuyên ngành về chăn nuôi - thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, nuôi trồng thủy sản được trang bị tại phòng thí nghiệm của khoa, kết hợp với các thiết bị do phòng thí nghiệm trung tâm của Trường đã hỗ trợ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu của giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chung cho nhà trường. Khu thực hành chuyên môn dành cho sinh viên học sinh của khoa được nhà trường rất chú trọng đầu tư với đa dạng đối tượng cây – con trên tổng diện tích hơn 3 ha, giúp sinh viên học sinh có được môi trường thực hành và “rèn nghề” ngay tại Trường, nâng cao tay nghề sau khi tốt nghiệp. 

Hình ảnh đội ngũ giảng viên của khoa năm 2016

Nội dung chi tiết

Thông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Hiển thị Album Video