LIÊN HỆ

Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
Địa chỉ: Phường Phước Thới – Quận Ô Môn – TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 3862067    Fax: 0710.3 862 791       
Email: cdcodien08@yahoo.com   hoặc  cen@moet.edu.vn

Sơ đồ đường đi