THÔNG BÁO CHUNG

Dự thảo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp
[ Cập nhật vào ngày (28/04/2017) ]


THÔNG TƯ

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên giáo dục nghề nghiệp


1. Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trình độ trung cấp, sơ cấp trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập (sau đây gọi là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập).

2. Thông tư này áp dụng đối với viên chức giảng dạy trình độ trung cấp, sơ cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

3. Thông tư này không áp dụng đối với các trường sư phạm và giáo viên giảng dạy nhóm ngành đào tạo giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Điều 2. Mã số, phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp

          Chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp bao gồm:

1. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp hạng I   Mã số: V.09.02.04

2. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp chính hạng II     Mã số: V.09.02.05

3. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng III              Mã số: V.09.02.06

4. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV             Mã số: V.09.02.07

          Điều 3. Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp

1. Tâm huyết với nghề, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, l­ương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, th­ương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lư­ợng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.

2. Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trư­ờng, của ngành.

3. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

4. Các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp khác của viên chức giáo dục nghề nghiệp quy định tại Luật giáo dục nghề nghiệp và Luật Viên chức.

BBT

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ


(0292) 3 661 804 

0907 084.566

Video