Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2018
[ Cập nhật vào ngày (15/09/2017) ]


Thực hiện theo công văn số 7217/BNN-KHCN ngày 30/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Thông báo chuẩn bị hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ khoa học thực hiện từ năm 2018 thuộc chương trình CNSH, thông báo số 66/TB-SKHCN ngày 06/9/2017 của  sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài dự án vào năm 2018.

Nhà trường xin thông báo đến các đơn vị trực thuộc Trường về việc tham gia chủ trì đề tài dự án nghiên cứu khoa học cấp thành phố và cấp quốc gia năm 2018:

      1. Nhiệm vụ khoa học của Bộ Nông nghiệp và PTNT từ năm 2018:

- Thời gian nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo đến trước ngày 30/9/2017;

- Thông tin chi tiết, định hướng nghiên cứu và biểu mẫu sử dụng: vui lòng liên hệ phòng KH&HTQT hoặc tải về từ đường link https://www.mard.gov.vn/Pages/thong-bao-chuan-bi-ho-so-xet-duyet-nhiem-vu-khcn-thuc-hien-tu-nam-2018-thuoc-chuong-trinh-cnsh.aspx

2. Nhiệm vụ khoa học công nghệ tỉnh Sóc Trăng, năm 2018

- Thời gian nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2017;

- Thông tin chi tiết, định hướng nghiên cứu và biểu mẫu sử dụng: vui lòng liên hệ phòng KH&HTQT 
BBT

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Video