Chất lượng đào tạo

Chương trình hành động đổi mới quản lý giáo dục
[ Cập nhật vào ngày (04/05/2012) ]


Triển khai chỉ thị 296/CT – TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010  - 2012; Nghị quyết số 05/NQ/BCSĐ ngày  06/01/2010 của ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục giai đoạn 2010 – 2012 và chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ/BCSĐ ngày  06/01/2010 của ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục giai đoạn 2010 – 2012; Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ xây dựng Chương trình hành động đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012 với nội dung cụ thể như sau:
 Ban biên tập

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Video