Chất lượng đào tạo

Chính sách chất lượng
[ Cập nhật vào ngày (01/02/2012) ]

Chính sách chất lượng đào tạo: Đào tạo nguồn nhân lực trong nền kinh tế tri thức ...


1. Đào tạo nguồn nhân lực trong nền kinh tế tri thức vì lợi ích của cộng đồng và xã hội.
 
2. Tiếp cận các dịch vụ giáo dục khu vực và thế giới, cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp dạy và học, cách quản lý của nhà trường.
 
3. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo và dạy - học, hướng tới người học, người sử dụng lao động và xã hội.
 
4. Phát huy mọi tiềm năng, xây dựng ý thức kỷ luật, quan hệ mật thiết với khách hàng, gia tăng chất lượng dịch vụ giáo dục, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lục của xã hội.
 
BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI ĐÀO TẠO
 
CAM KẾT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠOBan biên tập

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -  

Video