TIN TỨC XÃ HỘI

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020
[ Cập nhật vào ngày (05/03/2020) ]

Sáng ngày 28 tháng 2 năm 2020 Ban Giám hiệu và Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ đã phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020.


Nhằm tạo điều kiện cho ngư­ời lao động tham gia đóng góp vào nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, chia sẻ những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Sáng ngày 28 tháng 2 năm 2020 Ban Giám hiệu và Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ đã phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020.

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Văn Đài – Bí thư Đảng ủy, Q.Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Phan Thắng Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Hiệu Trưởng, đồng chí Hồ Văn Chương – Chủ tịch công đoàn, các đồng chí đại diện cho đoàn thể, phòng, khoa, trung tâm cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động.

Tại hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động đã nghe các báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVCNLĐ năm 2019 và các chỉ tiêu thực hiện năm 2020; tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm học 2018-2019; báo cáo tổng kết công tác của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020-2022; Bầu cử  Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022.

Hội nghị đã nhận được hơn 14  lượt ý kiến đóng góp tập trung vào các vấn đề về: giải pháp tăng cường công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập của học sinh sinh viên; các giải pháp quản lý và sử dụng nguồn nhân lực; đóng góp ý kiến vào Quy chế chi tiêu nội bộ; chế độ công tác giáo viên; chi trả thu nhập tăng thêm; biện pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động;….

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lương Văn Đài- Q.Hiệu trưởng Nhà trường đã giải trình các ý kiến đóng góp đồng thời đồng chí cũng đề cập việc thực hiện chấm công lao động tại các Phòng, Khoa, Trung tâm nhằm đảm bảo công bằng trong lao động. Đồng thời cũng nhấn mạnh một số công tác trọng tâm thực hiện trong năm 2020:

- Về công tác tuyển sinh: Tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác tuyển sinh; chú trọng bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tư vấn đối với cán bộ tuyển sinh; phát huy tối đa website của Trường phục vụ công tác tuyển sinh; thực hiện phương án khoán chi nhằm tăng cường chủ động đối với bộ phận thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh. 

- Về công tác đào tạo, khảo thí và kiểm định chất lượng: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế, quy định về công tác đào tạo; tiếp tục triển khai công tác biên soạn giáo trình, tài liệu môn học; nghiên cứu đổi mới cách ra đề thi theo hướng vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết một vấn đề cụ thể; triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, đúng tiến độ công tác tự kiểm định và bảo đảm chất lượng GDNN; tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo, kiểm định chất lượng GDNN và giải quyết việc làm cho HSSV.

- Công tác nghiên cứu khoa học: Tập trung nghiên cứu cải tiến mô hình, thiết bị dạy học; gắn NCKH với đào tạo, sản xuất nhất là các ngành nghề về nông nghiệp và chế biến thủy sản.

- Về công tác HSSV: Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục HSSV; phối hợp chặt chẽ giữa phòng Công tác HSSV, khoa chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lý và giáo dục HSSV; chủ động, tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho HSSV.

- Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ:

+ Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Trường.

+Đổi mới công tác tổ chức, quản lý lao động theo hướng chủ động, rõ ràng, cụ thể trong khâu giao việc, sâu sát, kịp thời trong khâu kiểm tra, công bằng, khách quan trong đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc .

+ Tiếp tục rà soát, cập nhật chỉnh sửa, bổ sung các quy chế quy định nội bộ; thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với CBVC-NLĐ. 

- Công tác quản trị, tài chính và đầu tư cơ sở vật chất:

- Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính, cơ sở vật chất hiện có; tăng cường thực hiện việc khoán chi, khuyến khích thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tạo nguồn tài chính thực hiện nâng cao thu nhập cho NLĐ.

- Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy định của Nhà nước và Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt dự án trung hạn “Xây dựng Nhà Hiệu bộ, xưởng thực hành” và các dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất bằng nguồn kinh phí không tự chủ.

Kết thúc hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Thành đại diện Tổ thư ký đã thông qua các Nghị quyết đề ra năm 2020.

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động đã thành công tốt đẹp. Toàn thể Hội nghị quyết tâm sẽ tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ  tiêu trong Nghị quyết Hội nghị đề ra.

Một số hình ảnh của hội nghị:


Anh Thi

  In bài viếtThông báo

BẬC ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT

Đơn vị trực thuộc

Hỗ trợ

Tư vấn tuyển sinh 1
Tư vấn tuyển sinh 2
02923.661804 

0907.084566
Zalo: 0907084566  Facebook: 0907084566  -